VIP(广告)热线:18175158825
建筑专业图集免费下载大全(最新更新)
全国建筑QQ群:263160504


建筑图集:0类 总图及室外工程
序号
图集号
图集名称
备注
1
03J001
代替89SJ009(一)、(二);89SJ010;87SJ003(一);96SJ013
2
J007-1~2
道路(1993年合订本)  2
93SJ007(一)、(二)改号合订
3
J007-3~4
道路(1993年合订本)3 
93SJ007(三)、(四)改号合订
4
J007-5~8
道路(1993年合订本)5  6  7  8
93SJ007(五)~(八)改号合订
5
04J008
代替95J008-1、00J008-2~3
6
03J012-1
 
7
03J012-2
含光盘
8
04J012-3
 
9
02J003
 
10
10J012-4
 
建筑图集:1类 墙体
序号
图集号
图集名称
备注
1
02J102-2
含光盘
2
03J104
代替87SJ139
3
04J101
代替96SJ101
4
04J114-2
 
5
05J102-1
修编 代替J101-1~2(2002年合订本)
6
07J103-8
 
7
97J103-1
本图集需按新版规范校核后选用,原97SJ103改号。
8
J103-2~7
含光盘
9
06J106
 
10
J111~114
内隔墙建筑构造(2003年合订本)03J111-1   03J111-2   03J112   03J113    03J114-1
含光盘
11
06J123
 
12
07J107
 
13
08SJ110-2、08SG333
 
14
10J121
替代02J121-1、99J121-2、99(03)J121-2、06J121-3
15
10J113-1
内隔墙-轻质条板(一)
替代03J113
16
11J122
替代03J122
建筑图集:2类 屋面
序号
图集号
图集名称
备注
1
03J201-2
 
2
03J203
 
3
99J201-1、99(03)J201-1
99J201(一)改号
4
06J204
 
5
07J205
 
6
09J202-1
替代00J202-1、00(03)J202-1、01J202-2
建筑图集:3类 楼地面
序号
图集号
图集名称
备注
1
01J304、01(03)J304
代替J330
2
06J305
 
3
07J306
 
4
08J333
代替J333-1~2(2002年合订本)
5
 
6
08J332 08G221
建筑及结构专业图集
7
10J301
替代02J301
建筑图集:4类 梯
序号
图集号
图集名称
备注
1
02J404-1
 
2
02J401、02(03)J401
代替89J431、87J432、89J433、88SJ434(二)、96J435
3
06J403-1
代替99SJ403
建筑图集:5类 装修
序号
图集号
图集名称
备注
1
02J503-1
 
2
J502-1~3
代替97SJ230(一)、98SJ230(二)、90SJ501、90SJ502、92SJ504。
3
06J505-1
代替03J501
4
06J506-1
 
5
03J501-2、03G372
代替98SG372
6
07SJ507
 
7
07J501-1
 
8
07SJ504-1
 
9
11J508
 
建筑图集:6类 门窗及天窗
序号
图集号
图集名称
备注
1
02J603-1
92SJ605、92SJ606、92SJ607、92SJ712、92SJ713、94SJ714合并后改号
2
02J611-1
J643、J644合并后改号
3
02J611-2
 
4
02J611-3
93SJ609、97SJ610、97SJ611、96SJ612、98SJ613合并后改号
5
03J601-2
 
6
03J603-2
 
7
03J609
代替J656(一)、CJ657、92SJ708
8
03J611-4
 
9
04J601-1
修编,代替J642
10
04J602-1
修编,代替92J701(二)
11
04J610-1
修编,代替J650(一)~(四)、J652、J641(一)~(二)、J653、J649(一)~(三)、J648(一)~(二)
12
04J631
 
13
05J621-1
修编,代替95J815、00J618(一)、96SJ811
14
05J621-3
 
15
07J604
代替92SJ704(一)
16
06J607-1
 
17
07J623-3
 
18
05J624-1
代替J733、CJ737(一)、(二)、CJ740(一)、(二)
19
09J602-2
代替98J602-2
20
09J621-2
代替04J621-2
建筑图集:8类 设计图示
序号
图集号
图集名称
备注
1
05J804
含光盘
2
05SJ806
 
3
05SJ807
 
4
05SJ811
 
5
06SJ805
 
6
06SJ813
 
7
06SJ812
 
8
06SJ803
 
9
09J802
代替05J802
10
09J801
代替04J801
建筑图集:9类 综合项目
序号
图集号
图集名称
备注
1
01J925-1
 
2
01SJ914
 
3
02J915
 
4
03J926
 
5
05J910-1
 
6
05J910-2
 
7
05J927-1
 
8
06J902-1
代替04J902-1
9
06J908-6
 
10
06J908-7
 
11
06J925-2
 
12
07J901-1
代替89J901(一)
13
07J901-2
代替88J901(二)
14
07J905-1
 
15
07J920
 
16
07SJ924
 
17
06J908-1
 
18
06J908-2
 
19
07J916-1
代替J916-1~2(2002年合订本)
20
07J912-1
 
21
07J902-2
 
22
07J902-3
 
23
08SJ928
 
24
08J931
 
25
08J927-2
 
26
08J925-3
 
27
08J907
 
28
09J940
 
29
J909、G120
 
30
08J911
 
31
09SJ903-1
 
32
09J908-3
 
33
10J908-5
 
34
08J933-1
 
35
10J929
 
36
10J932
 
37
11J930
替代03J930-1
38
11J935
 
建筑图集:参考图
序号
图集号
图集名称
备注
1
04CJ01-1
 
2
04CJ01-2
 
3
04CJ01-3
 
4
05CJ04
 
5
07CJ15
 
6
07CJ03-1
 
7
08CJ17
 
8
09CJ18 09CG11
 
9
09CJ19
 
10
09CJ20 09CG12
 
11
10CJ16
替代08CJ16
12
10CJ23
 
13
10CJ21
 
14
11CJ27
 
15
11CJ28
 
16
11CJ29
 
17
11CJ30
 
18
11CJ25
 
19
11CJ31
 
20
11CJ32
 
21
11CJ24
 
22
11CJ23-1